NEDERLANDSE WING CHUN FEDERATIE

DE OUDSTE WING CHUN STROMING VAN NEDERLAND – Vanaf 1993 in Gorinchem
Logo van de Nederlandse Wing Chun FederatieDe Nederlandse Wing Chun Federatie is een voortzetting van de inzet van Sigung Wong Kiu die het Wing Chun in 1973 in Nederland invoerde. De Nederlandse Wing Chun Federatie heeft als doel het doen praktiseren van het Wing Chun Kung Fu in zijn meest originele en gehele vorm zoals overgedragen door Sigung J. Wong Kiu en diens opvolger de Cheung Moon Yan, Sifu D. Wachtberger.
Het beoefenen van het Wing Chun zoals het van oorsprong bedoeld is, als een zeer praktische en effectieve gevechtskunst. Dit door de legende, de vijf principes en de vormen te analyseren, uit te leggen en toe te passen in training en gevecht. Het beoefenen van het Wing Chun als vecht- of competitiesport komt op de tweede plaats.
De Nederlandse Wing Chun Federatie beoogt haar leden de theoretische en praktijk gerichte zijde van het Wing Chun, alsmede de bij deze stijl behorende filosofie en de sociale en geestelijke instelling, aan te leren en de harmonie en eenheid onder alle Wing Chun leden te vergroten.

DE LERAREN ZIJN RIJKSGEDIPLOMEERD

– of in opleiding hiervoor
De Nederlandse Wing Chun Federatie heeft leraren die rijks gediplomeerd zijn en beschikt daarmee over een Rijkserkenning. Sifu D. Wachtberger is door Sigung Wong Kiu benoemd tot zijn rechtmatige opvolger en is de enige die van Sigung Wong Kiu een leraren certificaat heeft ontvangen en nog in diens onderwijst.

Erkenning

Als een school of organisatie deze erkenning niet heeft hoeft het pertinent niet een slechte school of organisatie te zijn. Maar als een school deze erkenning aan heeft gevraagd en niet ontvangen heeft en er vervolgens op af geeft zegt dat wel veel over deze school, niet over de erkenning. De Nederlandse Wing Chun Federatie is er trots op deze Rijkserkenning te hebben ontvangen. Er is hier immers hard voor gewerkt.

Op school brengt u uw kind naar een bevoegd sportleraar.
Voor het Wing Chun doet u natuurlijk niet anders.
Voor Wing Chun gaat u naar de Nederlandse Wing Chun Federatie.

Gratis Proefles
Lijkt het jou leuk om een proefles mee te doen?

Neem een trainingsbroek, t-shirt
en indoor sportschoenen mee.

Rijksgediplomeerd
Rijksgediplomeerde Wing Chun Leraar in de oudste Wing Chun stroming van Nederland.

Directe lijn vanaf Grootmeester Ip Man en Sigung Wong Kiu naar Sifu A. Kooij.

Lid van de Nederlandse Wing Chun Federatie.

Lestijd
Donderdagavond:
19.30 – 21.30 uur

Contributie
€ 40,- per maand
vanaf ca 13 à 14 jaar tot 65+

Sportpunt Wijdschild
Traverse 20
4207 GG Gorinchem